Subpage Banner

Chúng tôi tuân thủ luật hiện hành và các biện pháp bảo vệ thích hợp để quản lý và bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách tuân thủ các phương thức bảo vệ quyền riêng tư dưới đây.

 

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin do bạn cung cấp về: các hành vi liên quan đến sức khỏe, bao gồm tình trạng hút thuốc, tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần, năng suất và sự hài lòng với một số khía cạnh trong cuộc sống của bạn và việc sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe.
 • Chúng tôi không lưu trữ và thu thập thông tin cá nhân mà không được khách hàng biết tới.
 • Chúng tôi không bao giờ bán hoặc trao đổi thông tin với các bên thứ ba, bao gồm mọi thông tin có tính nhận dạng khách hàng có được từ tương tác của khách hàng với chúng tôi, chẳng hạn như thông tin liên hệ của khách hàng.

Ai có quyền truy cập vào thông tin của tôi?

 • Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin về sức khỏe có tính nhận dạng của bạn với chủ lao động của bạn. Mọi thông tin cung cấp cho chủ lao động của bạn sẽ được loại bỏ hoàn toàn thông tin có tính nhận dạng và được cung cấp dưới dạng tổng hợp.
  Chúng tôi có thể chia sẻ phản hồi của bạn trong bản Đánh giá Sức khỏe Cá nhân với một Huấn luyện viên Sức khỏe, nhưng chỉ khi có sự cho phép của bạn.
  Nhân viên của chúng tôi có thể truy cập thông tin của bạn để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thông tin của tôi sẽ được sử dụng như thế nào?

 • Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng để cung cấp phản hồi trực tiếp đến bạn, lên kế hoạch và truyền tải các yếu tố của chương trình chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo ra các báo cáo cấp tổng hợp mà trong đó danh tính của bạn được bảo mật hoàn toàn.
Thông tin của tôi sẽ được bảo mật như thế nào?
 • Chúng tôi bảo vệ tính bảo mật của tất cả dữ liệu được thu thập bằng các quy trình thủ công và điện tử mới nhất. Chúng tôi lưu trữ tất cả dữ liệu trên một máy chủ chuyên dụng, an toàn với sao lưu dự phòng theo thời gian thực để dữ liệu của bạn vừa an toàn vừa có thể truy xuất được trong trường hợp xảy ra sự cố ngừng hoạt động.
 • Chúng tôi sử dụng mã hóa tiêu chuẩn ngành Secure Sockets Layer (SSL) trên tất cả các trang web yêu cầu thông tin cá nhân. Với mọi giao dịch, bạn đều phải sử dụng trình duyệt hỗ trợ SSL như Google Chrome, Firefox hoặc Internet Explorer phiên bản 8 trở lên.
 • Nên sử dụng trình duyệt được cập nhật để thông tin cá nhân của bạn được bảo mật trong quá trình truyền qua Internet.
 • Khi đề cập đến các trang web bên ngoài (điều này rất hiếm khi xảy ra), chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các trang web đó. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm với các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách quyền riêng tư của mọi trang web mà bạn sử dụng.
 • Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn còn bất cứ câu hỏi nào về tính bảo mật của trang web của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư của thiết bị