Subpage Banner

WellSteps sẽ thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe cho nhân viên của khách hàng của chúng tôi (“Dịch vụ”). Bằng cách đăng ký và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình theo Chính sách quyền riêng tư này.
WellSteps tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư dữ liệu và các biện pháp bảo vệ phù hợp theo tiêu chuẩn ngành để quản lý và bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách thực hiện theo các thông lệ về quyền riêng tư bên dưới.
WellSteps có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích tất cả các cá nhân xem lại Chính sách quyền riêng tư này theo định kỳ.
Cập nhật lần cuối tháng 12 năm 2022.

 

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

 • WellSteps sẽ chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn tiết lộ cho WellSteps khi bạn tham gia Dịch vụ, chẳng hạn như tình trạng hút thuốc, tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần, năng suất và sự hài lòng với một số khía cạnh trong cuộc sống của bạn và việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe hệ thống.
  Chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân cho phép chúng tôi tương tác tốt nhất với bạn với tư cách là người tiêu dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: họ và tên, địa chỉ email, trình duyệt, số điện thoại di động và nhà cung cấp dịch vụ (tùy chọn), cũng như địa chỉ IP và thông tin thiết bị đăng nhập chẳng hạn như kiểu điện thoại.
  Nếu bạn chọn đồng bộ hóa tài khoản của mình với thiết bị đeo thể dục, thông tin đó cũng sẽ được bảo vệ theo những cách được mô tả ở đây.
  WellSteps không lưu trữ hoặc thu thập thông tin cá nhân mà khách hàng của chúng tôi không biết.
  WellSteps sử dụng cookie (một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn). Những cookie này không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng nào và có thể bị từ chối đối với bất kỳ và tất cả các trang web bất kỳ lúc nào thông qua cài đặt trình duyệt của bạn.
  Mọi thông tin do cá nhân cố ý nhập vào các khu vực có thể xem được trên toàn công ty trên trang web sẽ có sẵn để xem bởi tất cả người dùng trong công ty.
  WellSteps sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn cho bên thứ ba.

Ai có quyền truy cập vào thông tin của tôi?

 • Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin về sức khỏe có tính nhận dạng của bạn với chủ lao động của bạn. Mọi thông tin cung cấp cho chủ lao động của bạn sẽ được loại bỏ hoàn toàn thông tin có tính nhận dạng và được cung cấp dưới dạng tổng hợp.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ phản hồi của bạn trong bản Đánh giá Sức khỏe Cá nhân với một Huấn luyện viên Sức khỏe, nhưng chỉ khi có sự cho phép của bạn.
 • Nhân viên của chúng tôi có thể truy cập thông tin của bạn để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thông tin của tôi sẽ được sử dụng như thế nào?

 • WellSteps không chia sẻ thông tin sức khỏe có thể nhận dạng của bạn với chủ lao động của bạn. Mọi thông tin được cung cấp cho chủ lao động của bạn sẽ bị loại bỏ thông tin nhận dạng và sẽ được cung cấp tổng hợp.
 • WellSteps có thể chia sẻ các câu trả lời từ Đánh giá sức khỏe cá nhân của bạn với Huấn luyện viên sức khỏe, nhưng chỉ khi bạn cho phép chúng tôi.
 • Nhân viên của chúng tôi có thể truy cập thông tin của bạn để giúp cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như cải thiện nền tảng và sản phẩm của chúng tôi.

Thông tin của tôi sẽ được sử dụng như thế nào?

 • Thông tin của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp phản hồi trực tiếp cho bạn, để lập kế hoạch và cung cấp các yếu tố của chương trình chăm sóc sức khỏe cũng như để tạo báo cáo cấp tổng hợp, cải thiện nền tảng và dịch vụ của chúng tôi nhưng được sử dụng theo cách bảo vệ danh tính của bạn.
 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để liên hệ với bạn và quản lý các yêu cầu của cả người dùng và nhà tuyển dụng.
Thông tin của tôi sẽ được bảo mật như thế nào?
 • WellSteps bảo vệ tính bảo mật cho thông tin của bạn bằng các quy trình vật lý và điện tử hiện hành. Dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ ngoài trời đặt tại nhiều địa điểm của tiểu bang tại Hoa Kỳ. WellSteps lưu trữ thông tin của bạn trên các máy chủ bảo mật với tính năng sao lưu dự phòng, thời gian thực để dữ liệu của bạn vừa an toàn vừa có thể truy xuất được trong trường hợp mất điện.
 • WellSteps sử dụng mã hóa Lớp cổng bảo mật (SSL) theo tiêu chuẩn ngành trên tất cả các trang web yêu cầu thông tin cá nhân. Với bất kỳ giao dịch nào, bạn phải sử dụng trình duyệt hỗ trợ SSL như Google Chrome, Firefox hoặc Internet Explorer phiên bản 8 trở lên.
 • Bạn nên sử dụng một trình duyệt cập nhật vì nó giúp bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn khi thông tin đó được truyền qua Internet.
 • Trong một số trường hợp hiếm hoi, WellSteps đề cập đến các trang web bên ngoài, WellSteps không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các trang web đó. Tuy nhiên, WellSteps không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của họ. WellSteps khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập.
 • Thông tin của bạn sẽ được lưu giữ trong suốt thời gian của Tuyên bố Công việc giữa WellSteps và khách hàng và một giới hạn thời gian có thể chấp nhận được sau đó để lập báo cáo và phân tích chương trình. Tất cả thông tin cá nhân của bạn sẽ bị hủy sau đó nếu được yêu cầu.
 • Bạn có thể yêu cầu xóa và hủy thông tin của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bằng cách gửi email tới question@wellsteps.com. Nếu yêu cầu được đưa ra, toàn bộ tài khoản người dùng của bạn sẽ bị xóa vì thông tin của bạn, liên quan đến cá nhân và sức khỏe, là cần thiết để sử dụng hệ thống WellSteps.
  Nếu bạn có thêm câu hỏi về Thông báo quyền riêng tư này hoặc tính bảo mật của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với question@wellsteps.com.

Chính sách quyền riêng tư của thiết bị